Apakah Perusahan Sosial ?

SE adalah sebuah entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis di Malaysia yang proaktif
mewujudkan kesan sosial atau persekitaran yang positif dalam cara yang mampan dari segi kewangan

  • Misi Sosial

    Mempunyai misi yang jelas yang membantu menangani isu-isu sosial / alam sekitar dan kebimbangan negara

  • Model Perniagaan

    Menjana pendapatan dan keuntungan dengan menjual produk atau perkhidmatan yang dituntut oleh pasaran

  • Sasaran golongan penerima manfaat

    Meningkatkan dan membantu persekitaran yang tertentu kumpulan sasar iaitu masyarakat B40, masyarakat kurang upaya, pelarian, dan lain-lain

Gambaran Keseluruhan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A)

Peringkat

Perusahaan Sosial yang berdaftar dengan MaGIC

Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A)

Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A) Tambahan

Prasyarat

-

Perusahaan Sosial yang berdaftar dengan MaGIC

SE.A

Dokumen perolehan

-

Pemprosesan Masa (hari bekerja)

14
30
-

Disenaraikan dalam pangkalan data MaGIC

-

Sijil

-

Potongan Cukai

-
-

Kesahihan

Selamanya
3 Tahun
1 Tahun

Rakan Kongsi MaGIC

TEKUN NASIONAL (Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga)
Bank Rakyat
Protege
UDA
SKM (Malaysia Co-Operative Societies Commission)
BLESS
MKM
SME Bank Berhad
SME Corp. Malaysia (SME Corporation Malaysia)
Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)

Kisah-kisah inspirasi

Belajar bagaimana program MaGIC telah memberikan inspirasi dan disediakan startups ini dan membantu setiap daripada mereka membawa perjalanan keusahawanan berjaya.

Bahan pembelajaran

Garis Panduan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A)

Garis panduan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A) telah dibangunkan sebagai satu mekanisma untuk mengesahkan status perusahaan sosial di Malaysia dan menggalakkan usahawan sosial untuk mengembangkan pasaran mereka dan mula meneroka peluang perniagaan dengan sektor awam dan swasta.

Muat turun Garis Panduan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A)

Garis Panduan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A) Tambahan

Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A) Tambahan adalah lanjutan daripada garis panduan semasa menerangkan prosedur dan syarat yang terpakai oleh Enterprises sosial untuk mendapatkan kelulusan di bawah Subseksyen 44 (11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi derma tunai yang dibuat kepada Perusahaan sosial untuk menuntut potongan cukai yang diumumkan dalam Bajet 2019.

Muat turun Garis Panduan Akreditasi Perusahaan Sosial (SE.A) Tambahan

Aktiviti yang akan datang

Tiada acara akan datang