Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

i) Had maksima RM10 Juta (Koperasi sekolah had maksima :RM50k);
ii) Projek yang dibiayai dilaksanakan oleh koperasi;
iii) Pembiayaan sehingga 90% daripada kos projek/nilai semasa cagaran (yang mana lebih rendah)
iv) Jumlah cagaran tidak lebih daripada 90% nilai cagaran aset dan 100% untuk simpanan tetap;
v) Tempoh maklsimum bayaran balik bagi pembiayaan <RM50k (5 tahun), >RM50k-RM10 juta (20 tahun)