Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Persekitaran pembangunan regulatory Nasional adalah platform oleh kerajaan Malaysia yang menggalakkan inovasi dengan menyediakan tempat ujian yang selamat bagi usahawan untuk mencuba dan menyelesaikan perintis sama ada memerlukan rangka kerja pengawalseliaan atau berpotensi memberi kesan kepada persekitaran kawal selia.