Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Program pembangunan kapasiti usahawan khususnya dalam industri seperti Spa, Postnatal, Homestay, Cafe & Restaurant dan Access To Retail. Ia dilaksanakan selama 4 bulan menggunakan kaedah pementoran oleh "Industry Coach" yang berpengalaman dalam industri yang sama serta diperkukuhkan dengan dua latihan teknikal perniagaan. Sasaran akhir program adalah peserta dapat meningkatkan jualan sekurang-kurangnya 10%, peningkatan operasi perniagaan dan menambah peluang pekerjaan.