Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

AR RAHNU TEKUN adalah produk pembiayaan gadaian patuh syariah jangka pendek (Qardh) secara bercagar emas. Merupakan salah satu platform kemudahan pembiayaan mikro-kredit yang ditawarkan oleh TEKUN Nasional.