Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Kursus dan program latihan MKM dijalankan di Kampus Induk (Petaling Jaya) , Zon Sabah, Zon Sarawak, Zon Utara (Kedah), Zon Timur (Pahang), Zon Selatan (Johor) dan Zon Tengah (Petaling Jaya). Kampus Induk dan Zon ini dikenali sebagai Pengendali. Senarai kod Pengendali adalah seperti berikut:
I = Kampus Induk (Petaling Jaya)
S = Zon Sabah
Q = Zon Sarawak
K = Zon Utara (Kedah)
C = Zon Timur (Pahang)
J = Zon Selatan (Johor)
M = Zon Tengah (Petaling Jaya)
(Kod Pengendali sentiasa berada di awalan kod kursus)

Contoh 1:
I(D) BP1206 - Persediaan Sebagai Mutawif Di Tanah Suci
Kod Pengendali Kampus Induk (Petaling Jaya)
Contoh 2:
S(D) PT3301 – Penyediaan Sistem Keanggotaan Koperasi – MS Access
Kod Pengendali Zon Sabah
Senarai kursus dan program latihan MKM 2019 adalah seperti berikut:
Muat Turun Buku Program Latihan 2019 Di laman sesawang ( https://www.mkm.edu.my ) BIDANG KEBERHASILAN
Program Latihan 2019
Sektor Pelancongan, Penjagaan Diri & Kesihatan

Sektor Pemborongan dan Peruncitan

Sektor Hartanah (Perumahan) & Industri Pembinaan

Sektor Perladangan & Asas Tani


KURSUS: PUSAT

Pusat Penyelidikan dan Konsultasi

Pusat Kewangan dan Akaun

Pusat Dasar Antarabangsa dan Kolaborasi

Pusat Pembangunan Komuniti

Pusat Pengurusan Perniagaan

Pusat Teknologi Maklumat dan KomunikasiKURSUS: ZON

Zon Selatan

Zon Tengah

Zon Timur

Zon Utara

Zon Sabah

Zon Sarawak