Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Kursus Wajib JAD (Tatacara Pengauditan dan Perakaunan Koperasi) adalah kursus wajib yang dikhaskan untuk Jawatankuasa Audit Dalaman Koperasi dengan objektif seperti berikut : • untuk memberi kefahaman berkaitan peranan dan tanggungjawab Jawatankuasa Audit Dalam Koperasi; dan
• memberi pendedahan cara melaksanakan kerja audit dalaman menggunakan tatacara audit yang sistematik.
Isi kandungan Wajib JAD
• Jati Diri Koperasi dan Pengenalan kepada Pengauditan
• Peranan, Kuasa dan Kewajipan Jawatankuasa Audit Dalaman
• Sistem Perakaunan Koperasi
• Sistem Kawalan Dalaman dan Penilaian Pendedahan Risiko
• Tatacara Pengauditan
• Kertas Kerja dan Laporan Audit