Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Kursus Wajib 1 - Pengurusan dan Pentadbiran Koperasi merupakan pengetahuan asas berkaitan koperasi dengan objektif seperti berikut : • Memberi pendedahyan berkaitan ciri-ciri pentadbiran koperasi serta amalan pengurusan ang baik.
• Memberi kefahaman berkaitan kepentingan menguruskan koperasi mengikut undang-undang.
• Memberi kefahaman berkaitan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Lembaga Koperasi.
Isi kandungan Wajib 1 :
• Latar belakang koperasi;
• Perundangan koperasi di malaysia;
• Peranan dan tanggungjawab anggota lembaga koperasi;
• Tadbir urus koperasi;