Search
I am
 
 
 
 
 
 
 
 
Categories
Company stage
 
 
 
 
 
 

For Location

For Industries

Pembangunan sistem atas talian bersepadu bagi lesen-lesen perniagaan di peringkat persekutuan adalah cetusan idea Pasukan Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan (PEMUDAH) pada tahun 2007. Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) diberi tanggungjawab untuk membangunkan Business Licensing Electronic Support System (BLESS). BLESS telah dirasmikan oleh YAB Tun Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia pada 5 Sep 2008.


Address:

BLESS Division, Ministry Of Entrepreneur Development (MED), Level 5, block D5 Federal Government Administrative Centre 62546 WP PUTRAJAYA