Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Produk ini menawarkan kemudahan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera melalui peruntukan dana oleh Kerjaan untuk meningkatkan tahap ekonomi pengusaha dengan membiayai kos permulaan perniagaan dan pengembangan perniagaan termasuk pembelian peralatan dan jentera, ubah suai premis dan bahan mentah.