Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Kursus Wajib 2 - Pengurusan Kewangan Koperasi merupakan pengetahuan asas berkaitan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan koperasi dengan objektif seperti berikut : • Memberi kefahaman terhadap kaedah bagi menilai prestasi koperasi dan mengurus modal kerja koperasi dengan berkesan.
Isi Kandungan Kursus
• Pengenalan
• Sistem Perakaunan Koperasi
• Memahami Penyata Kewangan Koperasi
• Menilai Prestasi Koperasi
• Pengurusan Risiko dan Sistem Kawalan Dalaman Koperasi
• Pengurusan Modal Kerja Koperasi.