Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Kursus Wajib 3 - Pengurusan Strategik merupakan pengetahuan asas berkaitan saranan dan keperluan koperasi menyediakan pelan strategik koperasi dengan objektif kursus seperti berikut : • Memberi kefahaman berkaitan konsep dan kepentingan pengurusan secara strategik dalam pengurusan dan pentadbiran koperasi.
• Memberi pendedahan berkaitan teknik-teknik analisis, pemilihan dan kawalan pengurusan strategik.
Isi kandungan Wajib 3
• Peranan Koperasi dalam Dasar Koperasi Negara (DKN) & Pengenalan Pengurusan Strategik
• Pembentukan Visi, Misi dan Objektif
• Analisis Persekitaran Organisasi
• Menjana dan Memilih Strategi
• Analisis Prestasi
• Penilaian dan Kawalan
 


Alamat:

https://www.mkm.gov.my