Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Technology Readiness Level (TRL 4-7)

Dana Pembangunan Teknologi 2 (TeD 2) terbuka kepada penyelidik dan syarikat yang berminat untuk melaksanakan projek penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menghasilkan proses dan produk baharu dalam bidang yang telah dikenal pasti oleh Kerajaan. Projek R&D tersebut hendaklah berpotensi dalam menyelesaikan permasalahan di peringkat nasional secara lestari dan holistik.

Projek yang dicadangkan perlu sekurang-kurangnya mempunyai pembuktian konsep (proof of concept, POC) atau prototaip yang telah berfungsi (working prototype). Projek juga mesti mempunyai reka bentuk yang baik, dibuktikan secara saintifik serta berdaya saing dengan teknologi dan penyelidikan masa kini. Pembiayaan dana bagi teknologi, proses, produk yang berinovatif di peringkat prapengkomersialan tersebut, diharap dapat diterjemahkan kepada output yang dapat dipasarkan seterusnya memacu ekonomi dan memberi faedah kepada masyarakat.

  • Peruntukan: RM3,000,000.00
  • Tempoh: 36 bulan

https://edana.mosti.gov.my/edana/frontend/web/guidelines/garispanduanted2.pdf


Alamat:

Bahagian Dana Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Aras 4, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62662 Putrajaya