Carian
Saya
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategori
Peringkat Syarikat
 
 
 
 
 
 

Untuk Lokasi

Untuk Industri

Technology Readiness Level (TRL 2-4)

Inovasi menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia boleh terdiri daripada kombinasi, gabungan atau integrasi teknologi yang membawa kepada produk, proses, sistem atau perkhidmatan baharu atau penambahbaikan teknologi sedia ada dengan peningkatan nilai atau pengurangan kos yang lebih baik.

Hasil yang dijangka daripada pembiayaan Dana Applied Innovation (AIF) ini adalah produk, proses, sistem baharu atau hak Harta Intelek (Intellectual Property Right) yang bermanfaat untuk pelanggan, perniagaan dan masyarakat.

Menyedari pentingnya inovasi untuk penjanaan ekonomi (wealth creation) dan kesejahteraan sosial, Kerajaan perlu mendorong idea inovasi dalam mewujudkan masyarakat saintifik dan inovatif.

  • Peruntukan: RM500,000
  • Tempoh: 12 -18 bulan

https://edana.mosti.gov.my/edana/frontend/web/guidelines/garispanduanaif.pdf


Alamat:

Bahagian Dana Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Aras 4, Blok C4, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62662 Putrajaya